Ett bottenlöst armod mötte de svenskar som lockades till Brasilien. I tidningsannonser utlovades fria resor.

Den fasansfulla utvandringen

Föreläsare Mats Erasmie

Den stora utvandringen till Nordamerika runt förra sekelskiftet är välkänd. Men samtidigt lämnade också tusentals fattiga svenskar landet för att söka lyckan i Brasilien.

Mats Erasmie berättar om fasorna i Brasilien.

Många blev ditlockade med betald resa av den brasilianska regeringen. Men denna del av emigrationen blev ett veritabelt elände, vilket Mats Erasmie kommer att berätta om på oktobermötet. Han har forskat och dokumenterat de tragiska öden som drabbade svenskarna.

Text Åke Svanberg

Onsdag 4 oktober 19:00

Folkets hus, Strömstad