Skip to content

Styrelse

2023 – års styrelse ser ut så här.

Ordförande: Sonja Svensson
V ordförande: Åke Svanberg
Kassör: Ingrid Sundemar
Sekreterare: Maud Pelas
Ledamöter: Kristina Bengtsson, Stefan Kihlberg, Valeria Linc, Erland Lundqvist, Håkan Säreborn
Suppleanter: Tomas Andersson, Jerker Smith