Skip to content

Styrelse

2024 – års styrelse ser ut så här.

Ordförande: Sonia Svensson
V ordförande: Erland Lundkvist
Kassör: Bo Tångefjord
Sekreterare: Kristina Bengtsson/Erland Lundkvist
Ledamöter: Kristina Bengtsson, Stefan Kihlberg, Valeria Linc, Åke Svanberg, Håkan Säreborn, Maud Pelas
Suppleanter: Tomas Andersson, Jerker Smith