Från vattentunna till reningsverk

Strömstads väg till den vatten- avlopps- och sophanteringssituation vi har idag har varit krokig.

Hur man hanterat dessa frågor tidigare och vad har drivit processen framåt.

Margareta Nordström

Föreläsare Margareta Nordström

På septembermötet kommer Margareta Nordström under rubriken ”Från vattentunna till reningsverk” att berätta om Strömstads hantering av vatten- och avfall.

I början av stadens historia dumpades hushållsavfall på tomten och latrin grävdes ned. Senare hämtades latrintunnor med häst och vagn och kördes till Grandalstippen norr om staden. In på 1900-talet började man anlägga vatten- och avloppsledningar som mynnade, helt orenat, i bl a Strömsälven och hamnen.

På 1920-talet anlades vattenverket med ledningar från Strömsvattnet. Dock var det dålig kvalitet med unken lukt och först med en ny ledning från sjön Färingen fick man ett av landets bästa kranvatten.

Margareta ger sin bild av denna för medborgarna så viktiga hantering på mötet den 6 september.

                                                                                            Text: Åke Svanberg

Onsdag 6 september 19:00

Folkets hus, Strömstad