Årsmöte 2019

Årsmötesförhandlingar

”Min pappa husläkaren”
Gunilla Hegardt ger oss en inblick i sin pappa, Gunnar Hegardts liv och läkargärning.

Onsdag 6 mars

Folkets hus kl. 19.00

Gunnar Hegardt var läkare i Strömstad i nästan 50 år.
Gunilla Hegardt

Gunnar Hegardt kom till Strömstad 1931 och fortsatte sin läkargärning här i nära 50 år. Han blev “DOKTORN” för Strömstadsbor födda på 1930-, 40-, eller 50-talet. Gunilla gick i sin fars fotspår och har ägnat mycket tid att gå igenom sin fars dagboksanteckningar. Vi får bl. a. höra om hans tid som provinsialläkare i Norrland på 1920-talet, när han under andra världskriget kunde ta emot upptill 50 norska flyktingar per dag och många historier från hans gärning i Strömstad.