Föreläsare: Lennart Palm

Folkets Hus

Onsdag 6 februari

kl 19.00