Historisk vandring

Onsdagen den 3 maj blir det vandring vid Torim för att titta på befästningsverk.

Samling vid Strömstad Museum kl. 18.15. Vi samåker i bilar.Sveaborg