Världens äldste racerförare

Till månadsmötet i april kommer Erik Berger att berätta om sin tävlingshistoria som tog sin början redan 1956 med en Fiat 1100. Han har varit aktiv inom bilsporten fyllda 90 år. En lång och händelserik karriär.

Mer om hans äventyr den 5 april i Folkets Hus kl. 19Erik_Berger_2011