Tidningen för Strömstad Historieförening årgång 27, nummer 150

 

-Saab de första åren
-Pennfabriken i Strömstad
-Vandring Kungsvägen