Herrebro, vid Hogarsälven i Lur. Den var en av tre viktiga broar tillsammans med Kvistrums och Vättlands broar längs Kungsvägen i norra Bohuslän. Foto Kristina Bengtsson

Kungsvägen genom norra Bohuslän

Föredrag av Kristina Bengtsson

Onsdag 6 April 19:00

Folkets Hus, Strömstad