Ny styrelse!

Vid årsmötet 4 mars valdes ny styrelse.

2020 – års styrelse ser ut så här.

Ordförande: Rolf Lindqvist
V ordförande: Åke Svanberg
Kassör: Ingrid Sundemar
Sekreterare: Tage Ödlund
Ledamöter: Stefan Kihlberg, Valeria Linc, Bo Magnusson
Christina Moosberg, Maud Pelas
Suppleanter: Ulf Hansson, Kristina Bengtsson

<