Aprilmötet inställt på grund av Corona pandemin!

April 2020

När kyrkorna i Bohuslän blev svenska

Efter freden i Roskilde 1658 var det hundratals kyrkor i Bohuslän som med ett penndrag blev svensk egendom.

Föredrag av Martin Berntson professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet

Det skulle ta många, många år innan landskapet försvenskades. Det norsk-danska inflytandet över språket som talades av prästerna – och befolkningen i stort – var fortfarande starkt. Bibeln, psalmboken och andra officiella skrifter var på danska.

Om denna brytningstid i den svenska historien och hur norska influenser på språk, kultur och sedvänjor har hängt med långt in i vår tid får vi veta mer om på månadsmötet onsdag 1 april.

Onsdag 1 April 19:00.

Folkets hus, Strömstad.