Februari 2020

Södra Hamngatan i början av 1900-talet.

“Gamla Strömstadsbilder”

Ulf Hansson visar bilder och berättar om Strömstad förr.

Bilden föreställer Ångaren Strömstad som år 1909 ligger vid Rankesten och lastar. Mycket av vad bilden har att berätta är sedan lång tid bortglömt men bilden säger långt mer än vad vi tror. Det finns även en koppling till i mycket aktuell fråga som har delat Strömstadsborna i två läger.

”En bild säger mer än 1000 ord” var det en klok människa som sa en gång. Tyvärr så är det sällan det stämmer. Men alla bilder har en berättelse och bilden berättar för den som lyssnar. Ibland skriker bilden ut det den har att säga och ibland talar den till oss. Många gånger viskar den eller mumlar lite tyst. Tyvärr har många bilder tystnat och ingen har lyssnat på det den en gång berättat för oss. Men man kan man ha tur och dess budskap kan rekonstrueras men oftast är den borta för alltid. Ulf Hansson vid Strömstads Museum försöker få gångna tiders fotografier att berätta sin historia för oss. Följ med på en foto-resa till det gamla Strömstad så ska vi försöka höra de svaga rösterna bilderna har att berätta.

Onsdag 5 Februari 19:00.

Folkets Hus, Strömstad.