November 2019

Folkehs hus i Krokstrand, tidigt 1900-tal

”Replik är begärd”


Ett föredrag om Folkets husrörelsen i Sverige
med utgångspunkt i Bohusläns äldsta Folkets hus – i Krokstrand.

Föredrag av Karin Askberger.

Karin Askberger framför Folkets hus röda fana i Krokstrand.

De som byggde de tidigaste Folkets husen i Sverige har kallats för arbetarrörelsens förtrupp.

Stenhuggarna i Krokstrand tillhörde denna förtrupp. De var i mångt och mycket rättslösa inför stenpatronerna men med insamlade medel och egenhändigt huggen grund uppförde de år 1902 Bohusläns första Folkets hus. Än i dag har huset kvar sin funktion: att erbjuda samlingslokal för allmännyttiga ändamål. Väggarna av timmer kan berätta om pionjärerna – den första generationen arbetare som organiserade sig – och om det svenska samhällsbygget. I Krokstrand köptes en begagnad talarstol in redan innan bygget var påbörjat. Den placerades sedan framför långbänkarna. Ordet hade blivit fritt. Replik var begärd. Det har gåtts 117 år sedan dess.

Folkets Hus i Krokstrand 100 år senare.

Att följa Folkets hus-rörelsen genom dessa år leder till reflektion över samhället som det ser ut i dag. Den tycks ha varit i ständig rörelse. Somliga ville göra revolution. Andra ville utreda och planera. Några ville stänga ute dansen. Andra ville kombinera dans med bildande teater.

Jag vill utveckla denna idéernas kamp men också spegla rörelsen genom människors vardagliga liv. Här finns spottkopparna som ska göras rena från snus och här visar solidariteten sitt ansikte vid fyndet av 197 forntida pärlor.

Plats: Folkets Hus, Strömstad.

Tid: 6 november 2019.

Föredraget börjar 19:00.

Pris: Föreläsning, kaffe och smörgås, 50:- SEK.