Guidning i och omkring Naverstads kyrka.

Med Harald Simonsson

Kyrkan byggdes ursprungligen under 1100-talets senare hälft. Eftersom kor och långhus  inte ligger i förband kan långhuset ha tillkommit senare än koret. År 1669 byggdes ett torn på västra gaveln. Samåkning!

Samling:

– utanför Strömstad museum 18:00


Ta med eget fika!!