Kungens alla skepp.

kungensallaskep

 

Thomas Bergstrand

En marinarkeologisk resa i stora  nordiska krigets kölvatten.

 

Folkets hus

5 September kl 19.00