Så formades staden

IMG_20170113_111314

Strömstads Historieföreningen har gett ut boken om hur staden formades genom tiderna. Boken finns att köpa hos föreningen direkt eller hos Strömstads Bokhandel.

Strömstad firar som stad sina 340 år 2016. Från att ha varit en obetydlig lastageplats under 1600- talet har staden utvecklats till dagens livaktiga handels-och turiststad med över 12000 invånare.

Strömstads skyddade läge vid Stömsälvens utflöde i Strömsfjorden har givit staden sin naturliga form. När lastageplatsen Strömmen blev staden Strömstad gav Konungen särskilda privilegier att bedriva handel. Handelsmonopolet var avsett att stärka stadens ekonomi, genom att landsbygdens folk var tvungna att transportera sina varor till staden vid försäljning  och där betala tull.

Berättelserna utgår från de skeden i Strömstads utveckling där de styrande genom planläggning format staden. Den intresserade kan följa utvecklingen från 1600-talets enkla kartor fram till vår tids genomarbetade detaljplaner.