Fotogruppen avvaktar Coronaläget! Träffas i stora salen på museet. Tommy Grahn är cirkelledare.

Klicka på ” FOTOGRUPPEN – rutan ovan för info.

Nya och gamla medlemmar välkomna!