Februari 2020

Södra Hamngatan i början av 1900-talet.

”Gamla Strömstadsbilder”

Ulf Hansson visar bilder och berättar om Strömstad förr.

Västra Klevgatan runt år 1910.
Fartyget Forest Dream brinner 5 januari 1933.

Onsdag 5 Februari 19:00.

Folkets Hus, Strömstad.