Lämningar från en resa i Turkiet

Föreläsare: Harald Simonsson

Folkets hus

onsdag 9 jannuari

kl 19.00