Historieföreningens stipendium

För att hedra Ulf Hanssons minne,

är utdelat.

Vid Nobelfirandet på Strömstad gymnasium 8 december delades det ut “Nobelpris” till förtjänta elever. Pris delas ut i Matematik, Naturkunskap, Ekonomi, Litteratur och ett fredpris.

I år delades även ett pris i Historia ut. Det var Historieföreningens stipendium för att hedra Ulf Hanssons minne.

Stipendiet tilldelades Joline Danielsson, för hennes stora engagemang, intresse och en imponerande studieinsats i historieämnet.

Historiestipendiet är nytt för i år och det är ett samarbete mellan gymnasiet och Strömstads historieförening.