Mitt liv som ubåtsman

Ubåtskapten Ingemar Edvardsson berättar.

Efter dryga 30 händelserika år i marinen har Ingemar många spännande minnen och berättelser från sina
många uppdrag till sjöss. Längs Sveriges kuster förekom många möten med främmande farkoster.

Det fanns och finns intresse från olika håll för våra kuster och vårt strategiska läge.

Ibland blev dessa möten påtagliga.

Ingemar tog värvning som 17 åring utifrån sitt intresse för att komma ut till havs. Det blev hela 34 år som
besättningsman och kapten.

Onsdag 7 februari, 19:00

Folkets hus, Strömstad