SHF’s medlemmar i är inbjudna av historielaget Haldens Minder i Halden till föredrag.

Tirsdag 21. mars kl. 19 i Fredrikshalds Teater i Halden

Enkel servering.

Kvarstadbåtene er betegnelsen på de norske handelsskipene som lå i svenske havner ved det tyske angrepet påNorge 9. april 1940. Både den norske eksilregeringen i Storbritania og de tyske okkupasjonsmyndighetena i Norge, gjorde krav på de. Vid krigsutbruddet var det om lag 40 skip.

Overstyrmann Jahn Hilder Ask tar for seg historien om dette viktige avsnittet i norsk krigshistorie og med fokus på Halden-ekteparet Jens og Bertha Olsen, som begge havnet i tysk fangenskap. Samarbeid med Fredrikshald Sømandsforening.

Fredrikshald teater ligger på Teatergata 3 i Halden