Arkitektpionjär i Strömstad

Föredrag om Ingrid Wallberg, “Hon som tog funkis till Strömstad.”

Av och med författaren Anne Brügge

Tillsammans med sin dåvarande man Albert Lilienberg, stadsingenjör
i Göteborg, var hon med och utformade Strömstadsstadsplan på 1910-talet.
Efter parets skilsmässa återtog Ingrid sitt flicknamn Wallberg, for till Paris och
fick arbete hos arkitektlegenden Le Corbusier. Hon återvände till Göteborg och
startade ett eget arkitektkontor
.

Författaren Anne Brügge har forskat i Ingrids spännande livsgärning.
Många bostadsområden i funkisstil och olika monument har ritats av Ingrid Wallberg.

På mötet i april berättar Anne Brügge mer om denna mångsidiga kvinna.

Onsdag 5 april 19:00

Folkets hus, Strömstad

Best New Dating App!

Find Your Acquaintance & Long Lost Loves 

April 2023
April 2023
April 2023