Norska skolbarn fick svenskesuppe

Föreläsare Lena Willig Nordblom

Det är Lena Willig Nordblom från Fjällbacka som minner om den svåra tiden under andra världskriget då Norge var ockuperat av Nazityskland.

Den svenska Margaretakyrkan i Oslo kom att bli navet i den omfattande hjälpen med förnödenheter till behövande norska familjer. Det var ont om näringsrik föda och på frivillig väg ordnades transporter av bl. a livsmedel från Sverige till Margaretakyrkan där det kokades soppa. Verksamheten växte till smått osannolika mått, över 7 000 dagliga bespisningar! På månadsmötet onsdag 1 februari får ni själva känna hur soppan smakade, tillagad av Lena enligt recept från krigsåren.

Onsdag1 februari 19:00

Folkets hus, Strömstad