Herrebro, vid Hogarsälven i Lur. Den var en av tre viktiga broar tillsammans med Kvistrums och Vättlands broar längs Kungsvägen i norra Bohuslän. Foto Kristina Bengtsson

Historisk vandring i Lur

Kungsvägen

Guide: Kristina Bengtsson

Onsdag 3 augusti

Samling för samåkning, Strömstad museum 17:45