Januarimötet inställt på grund av Coronapandemin!

” Kvinnan på kusten ”

Ingegerd Johansson från Grebbestad & Margareta ”i Bönn” Johansson från Hamburgsund.

Ingegerd skall läsa i några av sina böcker om kvinnor från våra trakter och Margareta i Bönn skall spela och sjunga egna visor som tar upp teman från Ingegerds böcker., bl a de som är hämtade ur hennes ” Hilmaserien”.

Onsdag 12 januari 19:00

Folkets hus, STRÖMSTAD

Program, kaffe och smörgås 50:- SEK