Herrebro, vid Hogarsälven i Lur. Den var en av tre viktiga broar tillsammans med Kvistrums och Vättlands broar längs Kungsvägen i norra Bohuslän. Foto Kristina Bengtsson

Februarimötet inställt på grund av Corona pandemin!

Kungsvägen i norra Bohuslän

Föredrag av Kristina Bengtsson

Onsdag 3 Februari,19:00

Folkets Hus, Strömstad