Från vattentunna till reningsverk

Föreläsare Margareta Nordström

Onsdag 2 november 19:00

Folkets hus, Strömstad