Agenda 2023

Onsdag 11 januari

Reseskildring
Kambodja 2005
Folkets hus 19:00
Föreläsare: Harald Simonson

Onsdag 1 februari.

Norska skolbarn ficksvenskesuppe.
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Lena Willig
Nordblom

Onsdag 1 mars
Årsmöte

Svante Söders liv i Bullaren.
Folkets Hus kl. 19-00
Föreläsare Jan Nilsson.

Onsdag 5 april
“Rena Grönköping” –stadsplanen 1914”.

Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare Anne Brügge

Onsdag 3 maj.

Vandring vid
Olsborg Bullaren.

Samling STD museum
kl. 17.45
Samkörning.

Onsdag 7 juni

Tipspromenad

Friluftsmuseet STD 19:00

Onsdag 5 juli
Kaffe & Våffla
Blomsholm Statarlängan 19:00


Onsdag 2 augusti
Historisk vandring

Greby Handelsplats
Guide: Kristina Bengtsson

Onsdag 6 september

Från vattentunna toll reningsverk

Folkets hus 19:00

Föreläsare Margareta Nordström

Onsdag 4 oktober

Den fasansfulla utvandringen

Folkets hus 19:00

Föreläsare Mats Erasmie

Onsdag 1 november

Flykten till Sverige

Folkets hus 19:00

Föreläsare Lars Hansson

Onsdag 6 december

Julspecial med Vuxenorkestern

Folkets hus 19:00